logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Diwa od programata na

Jucar RZ F1

Jucar RZ F1

Dobro poznata sorta vo Makedonija. Jucar RZ e mnogu uspe[en blagodarenie na negovata ranostasanost,stabilen i visok prinos, i uniformni golemi plodovi.

Plodovite se okrugli ,so dobra mre`a,a bojata preminuva vo `olta koga zree.Mesoto na plodovite e slatko,vkusno,ubavo meko,so dobra aroma.

Negovata te`ina e okolu 1,2-1,8 kg.

Go prepora~uvame Jucar RZ za rano proizvodstvo na otvoreno pole pod mini tuneli,no isto taka i za normalno na otvoreno pole.

Karpatos

Karpatos

Nov hibrid Galija tip so golemi plodovi za izvozni isporaki,poradi prodol`eniot `ivot na korata.

34-017 e e so dobar vkus i aroma a plodovite se so te`ina od okolu 1,5kg.

Prepora~uvame da ja probate ovaa sorta za rano proizvodstvo vo 2014.