logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Karfiol od programata na

Chambord RZ F1

Chambord RZ F1

Sredno rana sorta so 70-75 dena vegetacija,za prolet,rano leto i esen.

Glavite se mnogu beli,gusti,te[ki i mo`e da dostignat do 1,5kg.

Prepora~uvame da se rasaduva od sredina na Mart do April i od Juni do Avgust za docna esenska berba.Santamaria RZ F1

Santamaria RZ F1

Vode~ka sorta vo topli i suvi klimatski uslovi. Santamaria RZ dava mnogu siguren stabilen i dobar prinos,i ne e osetliva na nepovolnite vremenski uslovi.

Glavite se mnogu gusti,so dobra cvrsta struktura i mo`e da dostignat do 2 kg.

Listovite celosno gi pokrivaat glavite pred berba,poradi [to belata boja e perfeknto za[titena.Zavisno od sezonata,vegetaciskiot period varira pome\u 80-90 dena.Prepora~ana gustina:25-33.000 rastenija/ha.

Casper RZ F1

Casper RZ F1

Mnogu uspe[en hibrid za letna i esenska berba(broj 1 vo svetskoto proizvodstvo).

Listovite se ispraveni,kompaktni i vo celost ja pokrivaat glavicata.

Mnogu e pogoden za prerabotka.

Glavicata e so sne`no bela boja, 1,2-1,8kg, kompaktna, so golem prinos.Za berba dospeva za 85 dena vo letno proizvodstvo,odnosno za 95 dena vo esensko. Prepora~uvame 25-35.000 rastenija/ha.Optimalno vreme za sadewe od kraj na Mart do sredina na April kako i od po~etok na Juni do krajot na Juli.

Cercy RZ F1

Cercy RZ F1

Sozreva 5-7 dena posle Santamaria RZ ,vegetacijata vo letniot period e 85 dena,a vo esenskiot period 90-95 dena.

Glavicata e kompaktna,sne`no bela boja,dobro podnesuva visoka temperatura,ne e osetliva na promena na boja.

Dosta e Toleranten na bolesti.

Namenet e za profesionalnite proizvoditeli,no uspe[no mo`e da go odgleduvaat i hobi proizvoditeli.Namenet e za potro[uva~ka vo sve`a sostojba i industriska prerabotka. Prepora~uvame:23-33.000 rastenija/ha.Se sadi od kraj na Mart do 20 Juli.

Atrium RZ F1

Atrium RZ F1

Nov hibrid za docno sezonsko proizvodstvo.

Spored na[ite rezultati od testirawata Atrium RZ mo`e da prezimi vo blagi klimatski uslovi,[to treba da se potvrdi so ponatamo[ni opiti.

Pri tradicionalnoto proletno-letno rasaduvawe,vegetaciskiot period e 110 dena,koj ]e bide prodol`en na 140-150 dena pri zimsko proizvodstvo.Vi prepora~uvame da go probate ovoj nov hibrid.