logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Krastavica od programata na

Adrian RZ F1

Adrian RZ F1

Generativna lesna za proizvodstvo partenokarpna sorta.

Otpornost na bolesti:

HR
Ccu/Px
IR
CMV/CVYV

Adrian RZ ne producira jaki strani~ni lasteri,ima prakti~no proizvodstvo bez filizewe,lesno e da se raboti so nego i e mnogu produktiven. Ima temno zeleni plodovi so bocki so dol`ina od 18-20sm.Pogoden e za proleten kako i za esenski ciklus.

Caman RZ F1

Caman RZ F1

Ima pogolem vigor od Adrian RZ.

Otpornost na bolesti:

HR
Ccu/Px
IR
CMV/CVYV

Producira pove]e strani~ni lasteri i e pove]e vegetativen.Negovite plodovi se sredno bockavi,temno zeleni,17-20 sm dolgi,partenokarpni. Pogoden za podolgi periodi na proizvodstvo.

Touareg RZ F1

Touareg RZ F1

Nov voved za specijalistite na slajser.

Otpornost na bolesti:

HR
Ccu/Px
IR
CMV/CVYV

Negovite zdravi temno zeleni listovi i silnata otpornost jasno go odvojuvaat Touareg RZ od drugite.Po ran e od Caman RZ ,plodovite se pove]e bockavi ,mnogu atraktivni i temni.

Scotinos RZ F1

Scotinos RZ F1

Uspe[na sorta vo Ju`na Evropa.

Otpornost na bolesti:

HR
Ccu    
IR
Px

Ima silen habitus i stabilni prinosi.Plodovite se temno zeleni bez vrat.Brza sorta so odli~no vrzuvawe na plodovite.Pomalku e osetliv na Botritis i dava visoki prinosi.Go prepora~uvame za proletno i esensko proizvodstvo na po~va.

Veloce RZ F1

Veloce RZ F1

Rana i produktuvna, sorta so brz razvitok i bezbedno oploduvawe.

Otpornost na bolesti:

HR
Ccu/Cca
IR
Px

Ne e osetliva na nedostatok na svetlina so dobar razvitok vo temnite periodi.Plodovite se so dol`ina 30-33sm,cvrsti i imaat mnogu dobra trajnost. Isto taka e pogoden za vtor ciklus,zasadeni vo Avgust, ili po~etokot na Septemvri.