logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Lubenica od programata na

Oneida RZ F1

Oneida RZ F1

Nov krimson tip hibrid so mnogu uniformni plodovi.

Rana sorta so dobro vrzuvawe plodovi.Goleminata na plodovite e okulu 6-8 kg,mesoto na plodovite e dlaboko crvena,cvrsto,semkite se relativno mali.


Go prepora~uvame za intenzivna kultivacija,so koja tehnologija mo`e da se iskoristi odli~nata sposobnost za vrzuvawe plodovi.

Baronesa RZ F1

Baronesa RZ F1

Golem Sugar Baby tip novitet.

Ima silen rast i dobra pokrienost so listovi.

Ja prepora~uvame za rano i normalno proizvodstvo na otvoreno pole.


Plodovite se temni,dostignuvaat golemina od 8-10 kg,mesoto na plodot e temno crveno,so sredno golemi semki.Ima odli~no vrzuvawe na plodovi,rastenieto mo`e da dade do 5-6 uniformirani plodovi.Sodr`inata na [e]eri e visoka.

Tigrinho RZ F1

Tigrinho RZ F1

Ovoj novitet e specijalno razvien za izvozno proizvodstvo osobeno za supermarketite.

Ima prekrasen kvalitet na plodovite i perfektna transportabilnost.


Toa e mal (2-4 kg.) okruglo ovalen so tigresti prugi,so sjajno crveno cvrsto meso na plodot i mikro semki.Dava mnogu pomali plodovi,taka [to prinosot e zadovoluva~ki.

Titania RZ F1

Titania RZ F1

Bessemena Sugar babs tip lubenica so 6-8 kg golemina na plodovi.

Tigrinho RZ mo`e da bide odli~en polinator za Titania RZ.

Kvalitetot na plodovite e odli~en,so visok prinos.