logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Modar patlixan od programata na

Sharapova RZ F1

Sharapova RZ F1

Silen razvoj ovalen hibrid so golemi plodovi so mnogu temni sjajno violetovi (crni) plodovi so odli~en kvalitet,bez bocki na ~a[kata.

Ja prepora~uvame Sharapova RZ za nadvore[no i vnatre[no proizvodstvo.