logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

Piperki od programata na

Alseef

Alseef RZ F1

Nov Hibrid so isklu~itelno golemi plodovi.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0-2/PVY:0,1,1.2/XCV1-3


Plodot e so [iro~ina od 7-8 sm,i prose~na dol`ina od 17sm,Rastenieto e stabilno i krupno i ima izrazeno jak korenov sistem,toa e pri~ina za[to ovoj hibrid podnesuva stresni uslovi.Ima visoki prinosi.

Dinamica RZ F1

Dinamica RZ F1

Nov Hibrid so isklu~itelno golemi plodovi.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0-2/PVY:0,1,1.2/XCV1-3


Plodot e so [iro~ina od 7-8 sm,i prose~na dol`ina od 17sm,Rastenieto e stabilno i krupno i ima izrazeno jak korenov sistem,toa e pri~ina za[to ovoj hibrid podnesuva stresni uslovi.Ima visoki prinosi.

Yanka RZ F1

Yanka RZ F1

Svetlo zelena do belo oboena luta piperka od tipot Sivrija,so jako rastenie i eksta golema koli~ina na plodovi.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0

Plodovite se celosno luti se prepora~uva za proizvodstvo vo za[titen prostor i na otvoreno.

Rush RZ F1

Rush RZ F1

Rana luta piperka.

Plodovite se so temnozelena boja,dol`inata iznesuva 18-20sm,so [iro~ina 4sm.

Raiko RZ F1

Raiko RZ F1

Svetlo zelen uspe[en Dolma hibrid so sredna golemina,najzastapen za proletna kultivacija vo Grcija i Turcija,a voveden vo Makedonija pred pove]e godini.

Otpornost na bolesti:

HR
PVY:0/Tm:0-2

Rastenieto e mnogu jako i bujno,pravilnoto oploduvawe dava visok prinos.Tenkiot yid na plodot go pravi odli~en za polnewe.

Palermoe RZ F1

Palermo RZ F1

Mnogu sladok i vkusen atraktiven hibrid za pazari od premium kategorija.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0-2

Mnogu jak porast i ekstremno visoko prinosna nova sorta,so impresivni sjajno crveni izdol`eni plodovi,kade [to plodovite se golemi,dolgi 18-22sm, so dijametar 3-5sm.Rastenieto e visoko,treba da se kroi i da se podredi na 3 ili duri 4 stebla.Go prepora~uvame samo za proizvodstvo vo za[titen prostor.

Boomer RZ F1

Boomer RZ F1

Dekorativna otvorena batavija so sve`o zeleni kadravi listovi,za proizvodstvo na otvoreno pole vo ekstremno topli letni uslovi.

Otpornost na bolesti:

HR
Bl 1-28,30,31/Nr:0/Pb
IR
LMV

Silna tolerantnost na cvetawe i prigor na vrvovite,kompakten izgled.Odli~na e za sve`a potro[uva~ka i prerabotka.Prepora~liv razmak pri sadewe: 35h35sm.

Bravia RZ F1

Bravia RZ F1

Bel konusen hibrid.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0-2
IR
TSWV:0

Ima golemi plodovi,rana,sorta so debelo meso na plodot.Rastenieto ima ubavo `oltenikavo bela boja,plodovite imaat 6-7sm dijametar,i dol`ina 15-16sm.Rastenieto e mnogu dobro izbalansirano ,i jakiot korenov sistem obezbeduva bezbedno proizvodstvo.Go prepora~uvame za oran`eri so plasteni~ko proizvodstvo na prolet i vo vtoriot ciklus,na tradicionalen na~in, no isto taka so kroewe na 1 ili 2 stebla.

Sammy RZ F1

Sammy RZ F1

Svetlo zelena sorta so dolgi plodovi:dol`inata e 16-18sm,so dijametar od 3-4sm.

Otpornost na bolesti:

HR
Tm:0-2

Rasenieto e pove]e vegetativno od Bravia RZ ,plodovite se potenki i pove]e zelenkasti.

Menta RZ F1

Menta RZ F1

Otpornost na bolesti:

HR
Bl 1-26-28/Nr:0/Pb
IR
LMV