logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Домат Rijk Zwaan ® Капија

\ubriva od programata na

Seto Fertigold

Fertigold 10 kg

Fertigold e trikomponentno kristalno mineralno \ubrivo,koe gi sodr`i site esencijalni elementi za rastenieto(azot,fosfor i kalium) i mo`e da se upotrebuva za ishrana na razni vidovi zemjodelski kulturi.Azotot,fosforot i kaliumot se elementi neophodni za pravilen rast i razvoj na site rastenija.

Se upotrebuva za osnovno \ubrewe vo koli~ini od 200-500kg/ha,vo zavisnost od kulturata i plodnosta na po~vata.Upotrebata na ova \ubrivo e neophodno da se usoglasi so fenotipot na kulturata,a doziraweto zavisi i od sostavot i teksturata na po~vite vrz koi se nanesuva.Za pravilna upotreba na ova \ubrivo,mora da se znae hemiskiot sostav na po~vata vrz koja se nanesuva \ubrivoto.

Seto Fertichem

Fertichem 1 kg

Fertichem e vodorastvorlivo \ubrivo vo forma na kristalen prav so soodveten balans na hranlivi materii za prihrana na posevite.Ova \ubrivo gi sodr`i site esencijalni elementi za rastenijata(azot,fosfor,kalium i elementi vo tragi) i mo`e da se upotrebuva za ishrana na razni vidovi zemjodelski kulturi.

Fertichem e lesno rastvorlivo vo voda i e nameneto za foliarna prihrana na rastenijata ili za prihrana so fertrigacija.Potrebno e da se naglasi deka folijarnoto \ubrewe ne mo`e vo celost da ja obezbedi potrebata na rastenijata za makro-elementite.Na ovoj na~in mo`at da se dodadat 30-40kg ~ist N,P i K po hektar,pa zatoa ovoj na~in slu`i za dopolnitelna ishrana na posevot.