logo ferticrop macedonija
  • logo rijk seeds holland
Rijk Zwaan ® Капија Rijk Zwaan ® Капија Rijk Zwaan ® Пиперки Rijk Zwaan ® Домати Rijk Zwaan ® Домати Rijk Zwaan ® Домати Rijk Zwaan ® Домати Rijk Zwaan ® Марула Rijk Zwaan ® Морков ФЕРТИКОРОП Rijk Zwaan ® Капија Rijk Zwaan ® Бабури Rijk Zwaan ® Пиперки Rijk Zwaan ® Модар Патлиџан

Lubenica od programata na

Rambla  F1

Rambla F1

Najpopularen Unigen Hybrid.

Atraktivna nadvore[na boja.

Impresiven vnatre[en kvalitet.Crimson tip, pogodna za rano proizvodstvo vo za[titeni prostorii. Se karakterizira so odli~na transportabilnost. Nadvore[nosta na plodot e svetlozelena so temnozeleni linii. Vnatre[nosta e so temno crvena boja, mnogu e slatka i krckava. Dava odli~ni prinosi. Ima potreba od polinator. Mnogu rana sorta. Prose~nata te`ina na plodot e: 4-6kg.

Sinrubita F1

Sinrubita F1

Miyako тип на хибрид.

Prose~nata te`ina na plodot e: 4-6kg.Nadvore[nosta na plodot e svetlozelena so temnozeleni linii.Se karakterizira so golema otpornost na pukawe. Plodovite se so sredna golemina i so odli~en vkus. Rana sorta.

Marianita F1

Marianita F1

Triploiden Crimson тип

Pogodna e za odgleduvawe vo za[titeni prostorii no i za na otvoreno.Mnogu jako rastenie adaptibilno na razli~ni klimatski uslovi. Plodot ima perfekno okrugla formaа so prose~na te`ina od:4-6kg. Vnatre[nosta e svetlocrvena, bez vlakna, krckava i so odli~en vkus. Rana sorta.